×

Årsmöte 3 november

Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 3 november

Årsmöte 3 november

I lördags samlades 140 stycken medlemmar på Skeppet i Simrishamn för att fatta beslut om budget, medlemsavgifter och inte minst köp av restaurangen på Lilla Vik.

En sammanfattning av mötet är som följer

Klubbchefen Gustav Andersson presenterade affärsplanen för den nya verksamheten och flera medlemmar ställde frågor och redovisade sina synpunkter angående det föreslagna köpet.

Efter avslutad diskussion röstade höstmötet om huruvida styrelsens förslag skulle bifallas eller inte.

Efter handuppräckning och rösträkning konstaterades att 9 röster var emot förslaget och att 170 röster var för styrelsens förslag.

Verksamhetsplanen föredrogs av Claes Trollestad.

Styrelsens budgetförslag föredrogs av Gustav Andersson. Han redovisade samtidigt klubbens ekonomiska utfall för 2018 så som det såg ut för studen.

Fråga ställdes angående var de beslutade padelbanorna ska byggas. Gustav Andersson svarade att placeringsfrågan ännu inte är slutligt avgjord.

Britt-Mari Nordström framhöll – med instämmande av flera andra medlemmar – att styrelsen nu måste prioritera arbetet med att skapa bra toaletter på båda våra banor.

Mötet antog förslaget angående medlemsavgifter för 2019 innebärande bland annat att avgiften för en helårsmedlem höjs med 200 kr.

Author