Bankommittén (BK)

Ledamöter

Carl-Magnus Andersson, ordförande och styrelsens representant
carl-magnus.andersson@chemoswed.com

Gunnar Mueller
gunnar.mueller@pgasweden.com

Margareta Trollestad
margaretha.trollestad@outlook.com

Mats Hagberg,
mats.hagberg@live.se

Christina Yngvesson
bettan1207@home.se

Mikael Törnberg, Klubbchef, adjungerande

Johan Längerberg, Banchef, adjungerande

Banutvecklingsplan

Kontakt
Synpunkter på banorna eller andra ärenden till bankommittén kan även mejlas till info@osterlensgk.com. Märk mejlet i ämnesraden: Banorna.