Vi utvecklar klubbverksamheten för alla kategorier och åldrar inom klubben och genomför trivselskapande åtgärder såsom klubbaftnar, mångfald, fadderverksamhet och en årlig medlemsresa.

Ledamöter

Monica Kähler, ordförande, monica_kaehler@hotmail.com
Susann Arvidsson, styrelsens representant
Eva Ingelgren
Helena Meerits
Hanne Fischer
Peter Isell
Gunilla Sjöberg
Solveig Edvardsson
Vinda Ekström