Styrelse

Ordförande: Claes Trollestad, claes.trollestad@etikkollegiet.se

Ledamot: Birgitta Forsström, jb.forsstrom@gmail.com

Ledamot: Susann Arvidsson, susann@aktivutveckling.nu

Ledamot: Lars Lundblad, lundblad.lars@bredband.net

Ledamot: Sven Brown, torpa.brown@odata.se

Ledamot: Johan Mannergren, johan.mannergren@telia.com

Ledamot: Carl-Magnus Andersson, carl-magnus.andersson@chemoswed.com

Ledamot: Kent Zerath

Suppleant: Mats Hagberg, mats.hagberg@live.se

Suppleant: Åsa Nordh, svenssonnordh@icloud.com

Suppleant: Bonita Reiman

Revisorer: Maria Kihlberg, Leif Edvardsson och Göran Nydahl.


Valberedning:

Bo Thorsson, bo.thorson@nosroht.se

Monica Engebo, monica.engebo@telia.com

Annika Zerath, annikazerat@gmail.com

Magnus Dahlström, magnus.dahlstrom@outlook.com

Kjell Pettersson, kjell@brantevik.st

Styrelseprotokoll:

Protokoll styrelsemöte golf 3 april 2019

Protokoll styrelsemöte golf 13 mars 2019

Protokoll styrelsemöte golf 3 januari 2019

Protokoll styrelsemöte golf 13 oktober 2018

Styrelesprotokoll aug 2018

Styrelseprotokoll juli 2018

Styrelesprotokoll juni 2018

Protokoll ÖsGK april 2018

Styrelseprotokoll januari 2018

Protokoll styrelsemötet den 14 oktober

Protokoll styrelsemötet den 16 september 2017

Protokoll styrelsemöte golf 12 augusti 2017

Protokoll styrelsemöte 13 maj

Protokoll styrelsemöte golf 25 mars 2017

Protokoll styrelsemöte golf 11 mars 2017

Styrelseprotokoll 4 feb 2017

protokoll-styrelsemote-golf-14-november-2016-3

styrelseprotokoll-nr-6-15-oktober-2016

styrelseprotokoll-nr-5-22-augusti-2016

styrelseprotokoll-18-juni-2016

Styrelseprotokoll nr 3 18 april 2016


Utvecklingsplan för Österlens GK

utvecklingsplan-2017-2021


 

Årsmöte: 

Höstmöte 2018: Höstmöte 3 november 2018

Vårmöte 2017: Vårmöte 2017

Österlens Golfklubbs stadgar och balanslista:

Stadgar för Österlens GK uppdaterade 2017

Balanslista Österlens GK 2017


Om mer information eller dokument kontakta oss via info@osterlensgk.com