×

Vårmöte Påskdagen den 21 april 2019

Kommentarer inaktiverade för Vårmöte Påskdagen den 21 april 2019

Vårmöte Påskdagen den 21 april 2019

Kära medlemmar,

Välkomna till vårens årsmöte den 21 april kl 14.00. Även denna gång kommer vi att vara i konferensvåningen ovanpå restaurangen på Lilla Vik.

På vårmötet kommer styrelsen att presentera förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret, och årsmötet kommer att ta ställning till ansvarsfrihet för 2018. Vi har också att ta ställning till två motioner från Håkan Olsson, dels om att flytta utgången från green 6 på Djupadal, och dels om att införa fimp- och snuspåseförbud på våra banor. Styrelsen kommer även att ge information om arbetet med detaljplan för fastigheten Viks fiskeläge 4:1 och om den fortsatta utvecklingen av vår golfklubb.

Handlingarna till årsmötet finns att läsa här: Handlingar vårmötet 2019 Årsredovisning för Österlens Golf AB , Årsredovisning för Österlens Golfklubb ,

Anmäl gärna i förväg ert deltagande på mötet så underlättar det planeringen.

Bästa hälsningar,

Claes Trollestad, ordförande i ÖsGK