×

Medlemsundersökningen 2019

Kommentarer inaktiverade för Medlemsundersökningen 2019

Medlemsundersökningen 2019

Styrelsen och personalen vill tacka för ert engagemang för att utveckla klubben genom att svara på enkäten. Svarsfrekvensen var 35 % vilket är jämförbart med de senaste årens medlemsundersökningar. Totalt svarade 512 personer på enkäten.

Österlens GK har under 2019 ökat nöjdheten hos medlemmar. Det sammanlagda indexet NPS har ökat från 70 till 76. Av de 350 klubbarna som genomfört undersökningen är det 17 andra klubbar som har samma NPS tal eller högre.

Läs hela undersökningen här: Österlens Golfklubb medlemsundersökning 2019

Vid frågor om undersökningen kontakta klubbchef Gustav Andersson, gustav.andersson@osterlensgk.com