×

Information och handlingar till Vårmötet den 14 juni 2020 

Kommentarer inaktiverade för Information och handlingar till Vårmötet den 14 juni 2020 

Information och handlingar till Vårmötet den 14 juni 2020 

Vårmöte

Välkomna till vårens årsmöte den 14 juni kl 16.00. Mötet kommer att hållas på Lilla Vik. Max 50 personer kommer att få närvara i trädgården utanför restaurangen. Utspridda med rekommenderade avstånd. Om vi blir fler än 50 personer får resten sitta inomhus i restaurangen. Alternativ 2 (om vädret inte tillåter annat) är vi dels i restaurangen och, om så behövs, på ovanvåningen i konferensvåningen.

Med hänvisning till att vi bara kan samla 50 personer på samma plats ser vi det som helt nödvändigt att ni i förväg anmäler ert deltagande via golf.se eller info@osterlensgk.com.

Vi uppmanar alla att i så stor utsträckning som möjligt skriva/ta med fullmakter från familjemedlemmar och vänner. Fullmakt finns här. Formular_OsGKs fullmakt.

På vårmötet kommer styrelsen att presentera förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet kommer att ta ställning till ansvarsfrihet för 2019. De två motioner som inkommit till vårmötet har motionärerna dragit tillbaka för att istället hanteras på höstmötet.

Samtliga handlingar till mötet finner du här: Vårmöte 2020 ; Österlens GK bokslut; Österlens Golf AB bokslut . 

Bästa hälsningar,

Claes Trollestad, ordförande i ÖsGK