×

Extra nyhetsbrev vecka 28

Kommentarer inaktiverade för Extra nyhetsbrev vecka 28

Extra nyhetsbrev vecka 28

Toppbild Nyhetsbrev

Beträffande byggplaner på Lilla Vik

Kära medlemmar,
Den 16 juni skickade styrelsen ut information till er medlemmar angående eventuella byggplaner på Lilla Vik (se hemsidan under fliken Klubben/styrelsen/inför höstmötet 2021 >>). Utgångspunkten för de av styrelsen framtagna planerna är de beslut som tidigare tagits av årsmötet.
Vi har lovat er medlemmar att successivt informera om de olika alternativ, såväl praktiska som ekonomiska, som finns att ta ställning till framöver. I första hand måste vi åtgärda maskinhallen och tillhörande personalutrymmen då dessa inte uppfyller arbetsmiljökraven. Här följer en kort information om olika möjligheter att hantera problemet med nuvarande verkstadsbyggnad/maskinhall.
Som vi kan se det idag så finns det två alternativa tillvägagångssätt:
1. Att renovera byggnaderna för att återställa dem till funktionsdugligt och acceptabelt skick. Detta gäller såväl maskindel som personalutrymmen. Enligt de kostnadsberäkningar som externt sakkunniga gjort kommer detta att innebära en kostnad på ca 3 miljoner kronor.
2. Att riva byggnaderna samt sanera och återställa området för eventuellt annat bruk. Kostnad för detta enligt offert från etablerat rivningsföretag är ca 800 000 kronor.
Vad vi vet idag är att kostnaden för att uppföra ett mindre maskinförråd och ett nytt golfbilsgarage på befintlig eller annan närliggande plats beräknas av byggföretag till ca 1 250 000 kronor.
Om klubben väljer att sälja tomtmarken där befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall finns har två oberoende mäklare gett en indikation på ett försäljningspris, inklusive rivnings kostnad, på 5-7 miljoner kronor. Vad det senare skulle innebära praktiskt och ekonomiskt för klubben och vår verksamhet fortsätter vi att undersöka och återkommer till er med ytterligare information.
Styrelsen kommer även fortsätta undersöka möjligheterna och kostnaderna för att bygga uthyrningslägenheter. Idag finns skisser för detta i anslutning till restaurangträdgården, men även tomtmarken för befintlig verkstadsbyggnad/maskinhall erbjuder eventuella möjligheter. Mer information om konsekvenserna av en möjlig försäljning och uppförande av egna uthyrningslägenheter kommer vi att informera om i kommande medlemsbrev.
Beslut angående dessa planer och alternativ kommer att fattas av medlemmarna på årsmötet och tidigast på höstmötet 2021.
Bästa sommarhälsningar,
Claes Trollestad, ordförande ÖsGK

Kontakt och öppettider Djupadal

Reception och kansli på Djupadal
Öppet vardagar 08.00-16.00. Lördag, söndag och helgdag 08.00-14.00.
Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Café Djupadal (öppettider från och med den 1 juli)
Öppet alla dagar 09.00-19.00. Köket öppet 11.00-18.30. Smörrebröd samt varma rätter.
Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Djupadal
Kiosken Tap Inn på Djupadal är öppen alla dagar 09.00-16.00. Tel: 0739-738224.

Kontakt och öppettider Lilla Vik

Reception och shop på Lilla Vik samt lektionsbokning
Öppet vardagar 09.00-16.00. Lördag, söndag och helgdag 08.00-14.00.
Tel: 0414-482554. E-post: info@wistrandgolf.se.
Lilla Viks Golfrestaurang (öppettider från och med den 1 juli)
Öppen alla dagar 07.30-19.00. Köket öppet 11.00-18.30. Dagens lunch och bistromeny.
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Lilla Vik
Kiosken på Lilla Vik är öppen alla dagar 07.30-19.00.
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Boende och konferens på Lilla Vik
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com