×

Extra nyhetsbrev vecka 40

Kommentarer inaktiverade för Extra nyhetsbrev vecka 40

Extra nyhetsbrev vecka 40

Toppbild Nyhetsbrev

Höstmötet hålls den 6 november 2021 14.00 på Lilla Vik – välkomna!

Årsmötet kommer att hållas i konferenslokalerna på Lilla Vik. Förutom höstmötets ordinarie beslutspunkter har vi till årets möte fått in totalt elva motioner. Till det kommer en proposition från styrelsen. Då dessa förslag på olika sätt påverkar den verksamhetsplan och budget för 2022 som mötet ska besluta om så föreslår styrelsen att dessa frågor behandlas innan förslaget om verksamhetsplan och budget. Detta framgår av förslaget till föredragningslista. Se nedan.
Höstmötet kommer dessutom att välja ny ordförande för ÖsGK och fem övriga ledamöter till styrelsen, samt två ordinarie revisorer och en suppleant.
Handlingarna till höstmötet kommer att skickas ut till medlemmarna senast två veckor innan mötet. Anmäl er till höstmötet via Min Golf. Eftersom lokalerna är begränsade är vi angelägna om att ni anmäler er i god tid.
Bästa hälsningar,
Claes Trollestad, ordf. ÖsGK

Förslag till föredragningslista till höstmötet den 6 november 2021

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) proposition angående maskinhallen och ev. byggnation på LV b) motion från Johan Mannergren angående byggplaner på LV c) motion från Per Ragnar angående Sydpoolen d) motion från Johan Mannergren angående placering av golfstudio e) motion från Johan Björkenström angående eldrivna maskiner f) motioner (7) angående medlemsavgift för personer i andelsboenden.
  7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  9. Val av a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år, b) fem övriga ledamöter för en tid av två år c) två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, och en suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta, d) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, e) ombud till GDF-möte.
  10. Övriga frågor (ej beslutspunkter).

SR Kristianstad på Djupadal idag!

Idag fick vi besök av SR Kristianstad som var nyfikna på helgens juniortävling Swedish Golf Team Invitation.
Inslaget börjar ca 13 minuter in i programmet som du hittar här >>
Tävlingarna startar i morgon lördag med 36 hål och fortsätter sedan på söndag med 18 hål. Start 08.00 båda dagarna. Kom gärna ut under helgen och se hur den svenska junioreliten tar sig an vår underbara bana!

Menyer och öppettider i restaurangerna

Smörrebröd, dagens lunch eller något från bistromenyn?
Klicka här så hittar du öppettider och allt gott som finns att välja mellan på våra restauranger >>

Kontakt och öppettider Djupadal

Reception och kansli på Djupadal
Öppet vardagar 08.00-16.00. Lördag, söndag och helgdag 08.00-14.00.
Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Café Djupadal
Öppet söndag-torsdag 09.00-17.00 samt fredag-lördag 09.00-19.00. Smörrebröd samt varma rätter. Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Djupadal
Kiosken Tap Inn på Djupadal är öppen alla dagar 09.00-16.00. Tel: 0739-738224.

Kontakt och öppettider Lilla Vik

Reception och shop på Lilla Vik samt lektionsbokning
Öppet måndag-fredag 09.00-15.00. Lördag, söndag och helgdag 09.00-14.00.
Tel: 0414-482554. E-post: info@wistrandgolf.se.
Lilla Viks Golfrestaurang
Öppen söndag-torsdag 09.00-17.00, köket öppet 11.00-16.00, samt fredag-lördag 07.00-21.30, köket öppet 11.00-20.30. Dagens lunch och bistromeny.
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Lilla Vik
Kiosken på Lilla Vik är öppen söndag-torsdag 09.00-17.00 samt fredag-lördag 07.00-21.30. Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Boende och konferens på Lilla Vik
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com