×

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ett ständigt pågående arbete

Kommentarer inaktiverade för Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ett ständigt pågående arbete

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 ett ständigt pågående arbete

pastedGraphic.png

Vi vill göra vår golfklubb till en attraktiv mötesplats där alla känner sig välkomna och inkluderade. En mötesplats för motion, idrott och social gemenskap. 

Att arbeta med Vision 50/50 är ett av flera sätt att uppnå klubbens vision att vara en av södra Sveriges mest attraktiva golfklubbar för såväl medlemmar som gäster. 

Ett av syftena med arbetet är att få nya grupper att upptäcka glädjen med golf och inte bara spelet. Golf är också motion, en härlig naturupplevelse och ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande och inte minst social samvaro och gemenskap, vilket har visat sig oerhört betydelsefullt i Corona tider. Man utmanar sig själv och provar något nytt. Tävla eller spela tillsammans med andra för att känna gemenskap och umgås –  du väljer! 

Vi arbetar för att ge dig de bästa förutsättningarna och möjligheterna! 

Vi vill såklart också uppnå en bättre balans mellan kvinnor och män som spelar golf. Fördelningen mellan kvinnor/män på Österlens golfklubb är 34% kvinnor och 66% män. Jämfört med Sverige är fördelningen 28 % kvinnor och 72% män.  

Läs mer https://golf.se/globalassets/golf-i-sverige/faktabroschyrer/sgf-vision-5050-faktabroschyr.pdf

Vi tror att det är fullt möjligt att öka andelen golfande tjejer och kvinnor. 

Bloggen ett redskap

Vi behöver sprida kunskap och information om Vision 50/50 och aktiviteter som vi genomför. Vi vill att Bloggen ska vara ett redskap för både information och diskussion. 

Nyligen arrangerades en träff på Lilla Vik där nya idéer och synpunkter framfördes och vi hade många intressanta och spännande diskussioner. 

Vi var eniga om hur viktigt det är att marknadsföra klubbens arbete med jämställdhet och inkludering.

Jämställdhetsarbete bedrivs idag inom de flesta idrotter. Ridsporten, en av de största sporterna på Österlen, har den omvända utmaningen – att locka fler killar och män till verksamheten.

– Vi borde kunna hitta samarbeten med, och ta lärdom av t.ex. Österlens Ridklubb för att hjälpa varandra i frågor kring jämställdhet och inkludering, säger Joachim Orrenius, en av deltagarna på träffen om Vision 50/50.

– Juniorverksamheten lockar relativt många flickor men det är svårare att behålla dem. Detta är något vi ständigt arbetar med inom juniorverksamheten. När det gäller nybörjare och treårs-stegen (modellen vi jobbar efter) är det lika många kvinnor som män som är inne på år 2 och år 3. Vår yngsta medlem är en flicka på 4 år och den äldsta är en kvinna på 95 år – det är rätt häftigt, säger Ann Wistrand.

Diskussion om speltempot på banan kom upp. Vissa spelare tycker att det går alldeles för långsamt och andra behöver extra lång tid på sig för att få bollen i hål. Kan vi blockera vissa tider/dagar för tema ”långsammare tempo” respektive tema “speedgolf”?

På rätt väg 

Klubben har genomfört flera aktiviteter och projekt i rätt riktning, t.ex.

  • tees som passar för fler spelare, golfkurs för ungdomar med funktionshinder, gratis
  • nybörjarkurs för kvinnor, meny med vegetariskt alternativ, temakväll med
  • hälsofokus och välgörenhetsgolf där överskottet tillföll kvinnojouren i Simrishamn. Vi har också haft erfarenhetsutbyte med andra klubbar som arbetar med jämställdhet.
  • Padelbanorna har lockat nya spelare till klubben. Många av dem är kvinnor, barn och ungdomar vilket är jätteroligt. Det visar att det går att locka nya grupper till klubbens olika verksamheter.

– Jämställdhet och även hållbarhet måste in i varje del av verksamheten, betonar Cecilia Knast, som också var en av mötesdeltagarna på Lilla Vik.

Från prat till verkstad 

Många intressanta diskussioner och förslag finns men hur kan vi göra fler konkreta aktiviteter – mer verkstad? Att avsätta medel i en budget öronmärkta för dessa frågor generellt eller för ett visst projekt – vilket är

Österlens GK:s nästa steg?

Vi kommer att arrangera fler träffar om Vision 50/50 där du har möjlighet att närvara och delge dina synpunkter.

Har du tankar och idéer om Vision 50/50, synpunkter och åsikter eller vill du engagera dig i Vision 50/50?  Tveka inte att höra av dig och skicka ett mejl till Susann Arvidsson – susannarvidsson@outlook.com eller kontakta Klubb-och medlemskommittén.

Alla som är intresserade hittar mer att läsa här på klubbens hemsida som handlar om jämställdhet och inkludering >>

Text: Susann Arvidsson