×

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 – Håll i och Håll ut!

Kommentarer inaktiverade för Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 – Håll i och Håll ut!

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 – Håll i och Håll ut!

Håll i och Håll ut! Det var temat på inspirationsträffen som SGF anordnade den 9 november. Vi var över 40 klubbar som deltog via Teams och som alla arbetade med Vision 50/50. Det fanns representanter från de klubbar som var med i pilotprojektet från första början och från klubbar som har varit med ett tag och från klubbar som nyligen kommit igång.

Annika Lundström var moderator och hade bjudit in Sophie Linghag, forskare och som har bidraget till programmet med teoretiska kunskaper. Hon har dokumenterat resultatet från pilotklubbarna i boken Sport Management del 2 (finns på SISU).

Sophie Linghag menar att forskningen visar att antal spelar roll. Det påverkar utrymmet och generaliserar de som är i minoritet. Hon gav som exempel föreställningar om att kvinnor slår kort och tar längre tid på banan. Alla har nog hört ordet ”kärringslag” vad nu det innebär. De som är flest får mest inflytande och att antal och kultur hänger ihop. Man har funnit i forskningen att vid 35% finns en brytpunkt, där bryts minoritets situationen.

Många goda idéer lyftes fram och alla delade med sig av sina erfarenheter som man har upplevt ute i klubbarna. Bland annat diskuterades hur det är att arbeta med jämställdhet i en golfklubb. Inte helt enkelt och vi kom fram till att det är en kunskapsresa vi gör. Det krävs förankring hos styrelse, klubb chef och inte minst hos valberedningens representanter att ha en ambition och vilja att se Vision 50/50 som ett utvecklingsprogram för klubben.

Åkersbergas golfklubb berättade om hur de kopplar jämställdhet till affärsnytta. Kolla gärna www.klubbtv.nu Där finns filmen som de har producerat om Jämställdhet och Affärsnytta!

Det finns så många olika perspektiv som man kan arbeta utifrån. En ordförande menade kunde konstatera att han har insett att en värdegrund har stor betydelse. Då vet alla vad som gäller och det ger en inriktning om hur man ska arbeta vidare.

Alla var eniga om att Vision 50/50 arbetet är nödvändigt att arbeta med, golfen behöver följa med i samhällsutvecklingen. Det behövs eldsjälar men också en medvetenhet hos alla såväl medlemmar som gäster, ideella krafter och inte minst alla anställda i klubben för att resultat ska synas.

En ensam person kan inte driva arbetet. Allt utvecklingsarbete går i skov, först är allting spännande och roligt eller så tycker man det är onödigt och inget som vår klubb behöver. Vartefter arbetet kommer igång, med eller utan motstånd, börjar man se att något händer. Sen blir det dags för nästa steg, göra omstart och involvera nya medarbetare och ideella krafter. Kommunikation, utbildning, synliggörande och aktiviteter blev några av ledorden.

En energikick för oss som deltog, Susann och Mikael deltog.

Text: Susann Arvidsson