×

Eftersäsongen på Lilla Viks golfbana

Kommentarer inaktiverade för Eftersäsongen på Lilla Viks golfbana

Eftersäsongen på Lilla Viks golfbana

Golfbanan på Lilla Vik har nu stängt efter en intensiv säsong med rekordmånga golfrundor. Chill för banarbetarna? Glöm det. Nu väntar fordons- och maskinvård, ombyggnader, service av bevattningsanläggningen, byte av bunkersand, trädkapningar och många andra projekt.

Vi träffade banarbetarna Johan Skoglund, John Sundqvist och Fredrik Petersén för att uppdatera oss om vad som sker på banan då den håller vinterstängt.

Vilken sand vill du ha i bunkrarna?

Nyligen har de två bunkrarna vid övningsområdet byggts om och fyllts med två olika sorters sand.
– Vi har format om bunkrarna för att mer efterlikna stilen på banan, dränerat dem och gjort en ny riktig botten. Lilla bunkern (till vänster i bilden) är fylld med vit marmorkross, samma sand som Ullna, Brohof och Österåker har. Stora bunkern (till höger i bilden) är fylld med samma sand som Ljunghusen och Barsebäck har, berättar Fredrik Petersén.
Foto Fredrik Petersén

Nu startas en testperiod och därefter utvärderar vi vilken av sandsorterna klubbens övriga bunkrar ska innehålla. Prova gärna och inkom med dina synpunkter.

”Säkerheten kommer alltid först”

Nu när övningsbunkrarna är klara är nästa stora projekt att förlänga staketet i slutet av rangen. Ett sex meter högt staket ska hindra att bollar kommer ut på riksvägen.
– Jag tror inte det blir så snyggt att staketet fortsätter ända in mot infarten men det är nödvändigt. Säkerheten kommer alltid först, säger John Sundqvist.
Fredrik och Johan jobbar med ombyggnaden av bunkrarna vid övningsområdet.
När banan stängt ska alla lösa föremål samlas in för rengöring och vinterförvaring.
– Papperskorgar, flaggor, papperskorgar, sandpåsar, teemarkeringar. Bänkarna tas in och oljas in. Flaggpinnar och bänkar ska slipas och oljas in. Det arbetet väntar vi med tills det blir dåligt väder så vi kan jobba inomhus. Sen jobbar vi vidare med de nya teestolparna, säger Fredrik.

Teestation till alla hål

Ett annat projekt är att bygga nya teestolpar. De är gjorda av återvunnen ek och kommunicerar hålnummer, hålets par och hålets hcp.
Blir det även en karta över hålet?
– Nej, det ska vara enkelt och snyggt. Stilrent. All information inklusive karta finns ju både i den tryckta banguiden och mobilen, säger Fredrik.
Alla hål på båda banorna ska förses med dessa hålstolpar av ek.
Vid varje tee på båda banorna ska det även byggas en teestation.
– Vi plattlägger ca sex kvadratmeter där det förutom teestolpen även ska placeras bolltvätt och en bänk, säger John.
Alla maskiner och fordon ska rengöras.
– Vissa klippmaskiner tar en hel dag att rengöra. Det måste göras noggrant. Sen byter Alex som ansvarar för maskinerna olja på de maskiner som behöver det, säger Johan Skoglund.
Johan Skoglund rullar ihop ”torvat” gräs som sedan läggs ut kring de ombyggda bunkrarna vid övningsområdet.

Många projekt i vinter

Hur många klippare har vi här på Lilla Vik?
– Vi har en klippare till varje moment – en greenklippare, en teeklippare, en foregreenklippare, en fairwayklippare, en ruffklippare, en semiruffklippare, en vält och en rotorklippare, säger Fredrik som förtydligar att banan på Djupadal har samma uppsättning maskinpark.
I Lilla Viks fordonspark finns även fyra truckar (tre bensindrivna och en eldriven), lastare och traktorer som efter tvätt och service vinterförvaras i maskinhallen på Djupadal.
– Alex slipar även cylindrarna så att det blir 100 % precision, berättar Fredrik.
Lista över vanliga vinterarbeten
 • Hålpipning av greener, tee och foregreen. Luftning av fairway. Dressning av greener, tee, foregreen och fairway.
 • Slå ruffar på båda banorna, samla gräset.
 • Slyröja ruffar, i skogen och havskanten (båda banorna).
 • Stamkvistning av alla träd på Lilla Vik, även en del på Djupadal.
 • Service av bänkar flaggor och teeskyltar (slipning och inoljning).
 • Måla teestenar, hänvisningsskyltar och outpinnar.
 • Klippa alla äppleträd (Frivilliga arbetsgruppen har hjälpt oss med detta de senaste åren).
 • Tvätta och serva maskiner, slipa cylindrar, understål och knivar.
 • Serva bevattningssystem, byta ut gamla slitna spridare. Höja upp spridare (pga dressning och sättningar så hamnar spridarna för långt ner i marken). Underhåll i ventilboxar.
 • Underhåll av vägar och stigar.
 • Underhåll av näten på rangen, 1:an, 11:an, och 16:e.
 • Så i med mull och gräsfö på slitområden och skador.
Planerade projekt på Lilla Vik för just denna vinter
 • Gräva ur dammar på 6:an på Lilla Vik och dammarna på Djupadal. Gräva ur löv, vass och skit. Snygga till kanterna.
 • Bygga om ojämna tee på Lilla Vik, cirka fyra stycken.
 • Sätta upp nät på rangen mot stora vägen (likadant nät som sitter mot Orelunds infart).
 • Klä L-stöden vid 18:e green med träfasad.
 • Bygga bilparkering vid puttinggreenen på Lilla Vik.
 • Bygga om två bunkrar på övningsområdet. Lägga marmorkross i den ena och sand som ljunghusen har i den andra. Sen får meddlemmar utvärdera vilken som är bäst. Färdigt!
 • Utöka bevattningen på slitområden och vissa fairways.
 • Bygga teestationer både på Djupadal och Lilla Vik.
 • Arbeta med alla slitna och dåliga områden runt greener, ta bort kullar som är svåra att få gräset att etablera sig på. Lufta, dressa och så i. Eventuellt torva i.
 • Ta ner sjuka och döda alar på hål 1 och 2.
 • Gallra tallbusken bakom 3:ans green.
 • Jämna droppzonen på 3:an.

Det var inte lite. Ledighet då, när tar ni semester?
– Ja det ska vi ha men det brukar dock vara svårt att få till innan jul eftersom det är så mycket som ska göras klart. Men efter nyår lättar det. Januari och februari brukar det oftast fungera med några veckors ledighet, avslutar Fredrik.

Eftersäsongsarbete på Lilla Viks golfbana.