×

Extra nyhetsbrev vecka 52

Kommentarer inaktiverade för Extra nyhetsbrev vecka 52

Extra nyhetsbrev vecka 52

Toppbild Nyhetsbrev

Kära medlemmar,

Styrelsen har tagit del av en del medlemmars beteende mot klubbens medarbetare som vi inte kan acceptera. Att man blir besviken och irriterad är inte konstigt men egna känslomässiga reaktioner får inte ta sig uttryck på ett kränkande sätt. Reaktionerna på beslut, t.ex. när och hur banorna hålls öppna, fattade av kompetent och kunnig personal har tagit sig uttryck på ett otrevligt och olämpligt sätt.
De beslut som fattas grundar sig på kunskap och erfarenhet, och är till för klubbens, banornas och medlemmarnas bästa. Detta är utgångspunkten och besluten är alla ansvariga för att följa.
Klubbens värderingar är tydliga riktmärken för hur vi ska uppträda:
Respektfulla, delaktiga och ansvarstagande. Detta gäller ömsesidigt oavsett om du är medlem, personal eller gäst. Det innebär att du är ansvarig och skyldig att uppträda i enlighet med dessa. Detta sagt samtidigt som vi naturligtvis vet att de flesta uppträder på ett korrekt och respektfullt sätt.
En påminnelse om våra värderingar
Värdegrunden är en förutsättning för att alla ska trivas och känna sig välkomna i Österlens golfklubb. Den ligger också till grund för att följa vår vision att vara en av södra Sveriges mest attraktiva golfklubbar för såväl medlemmar som gäster. Vår värdegrund ska utmärka oss i vår golfklubb. Det är den inställning som vi vill ska genomsyra vårt klubbliv, våra medarbetare och hur våra gäster upplever att de bemöts.
Den ska vara en självklar riktlinje i allt utvecklingsarbete i vår verksamhet, när vi fattar beslut, rekryterar medarbetare och förtroendevalda, samt utvärderar klubbens arbete. Den är utarbetad i samråd med våra kommittéer och godkänd av årsmötet.

Värdegrund för Österlens golfklubb

Respektfulla
Vi vill att alla ska få ett positivt bemötande i vår golfklubb. Att alla får spela golf utifrån sina behov och förutsättningar. All form av diskriminering är oacceptabel. Vi uppträder inte kränkande eller har en nedlåtande attityd. I vår klubb ska alla kunna framföra sina idéer och åsikter och bli tagna på allvar.
Respektfulla innebär exempelvis att
 • Gäster och medlemmar bemöts positivt och uppmärksammas oavsett vem du är
 • Vi arbetar för ökad jämställdhet och mångfald
 • Vi visar hänsyn till varandra
 • Vi använder en trevlig samtalston
Delaktiga
Vi vill att alla medlemmar och medarbetare ska ges möjlighet till inflytande och påverka golfklubbens arbete och utveckling. Alla ska vara välkomna att delta i klubbens olika verksamheter. Relevant och tydlig information till alla berörda och en lyhörd kommunikation är en förutsättning för en positiv känsla av tillhörighet.
Delaktiga innebär exempelvis
 • Möjlighet att delta i kommittéarbete och arbetsgrupper
 • Möjlighet att framföra förslag och idéer
 • Tillgång till information via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier
Ansvarstagande
Vi vill att alla medlemmar ska ta ansvar för den kultur vi utvecklar på golfklubben. Som medlemsägd klubb är det en självklarhet. Ägande och demokrati ger stora möjligheter men också tydliga krav på ansvarstagande.
Ansvarstagande innebär exempelvis att
 • Nytänkande och kreativitet ska känneteckna både vårt klubbliv och vår ledning.
 • Vi vårdar och sköter våra golfbanor genom ett aktivt miljöarbete
 • Vi värnar om säkerheten på våra anläggningar
 • Vi vårdar våra fastigheter och lokaler
 • Vi tar ansvar för klubbens ekonomiska utveckling och våra beslut är väl förankrade av årsmöte och i styrelse
 • Vi rekryterar ledamöter till styrelse och kommittéer som är engagerade i sitt uppdrag och vill bidra till klubbens utveckling
Vi vill att alla medlemmar ska ta ansvar för den kultur vi utvecklar på golfklubben. Som medlemsägd klubb är det en självklarhet. Ägande och demokrati ger stora möjligheter men också tydliga krav på ansvarstagande.
Vik den 27 december 2021
Styrelsen för Österlens Golfklubb
82AC1984-F098-482C-A5F7-89948DD49495_1_201_a

Café Djupadal håller öppet t o m i morgon

Café Djupadal
Café Djupadal är öppet till och med i morgon torsdag den 30 december och håller sedan stängt över nyår för att åter öppna på måndag den 3 januari. Dagens lunch, smörrebröd och fika serveras precis som vanligt. Café Djupadals öppettider är 09.00-15.30 och dagens lunch serveras 11.30-15.00.
Kansliet och golfreceptionen
Kansliet och golfreceptionen håller stängt och öppnar åter måndagen den 10 januari.
07C0C940-35FB-433B-B482-38F76F956924_1_201_a

Kontakt och öppettider Djupadal

18-hålsbanan på Djupadal
Öppen. Provisoriska greener (vintergreener) och obligatorisk slagmatta.
Reception och kansli på Djupadal
Stängt, öppnar åter den 10 januari.
Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Café Djupadal
Öppet vecka 52: måndag-torsdag. Därefter stängt för att åter öppna den 3 januari.
Tel: 0414-412550. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Djupadal
Stängd för säsongen. Tel: 0739-738224.

Kontakt och öppettider Lilla Vik

18-hålsbanan på Lilla Vik
Stängd för säsongen.
Shop på Lilla Vik samt lektionsbokning
Öppet enligt överenskommelse. Lektionsbokning via mejl.
Tel: 0414-482554. E-post: info@wistrandgolf.se.
Lilla Viks Golfrestaurang
Stängd för säsongen.
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Kiosken på Lilla Vik
Stängd för säsongen. Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com
Boende och konferens på Lilla Vik
Tel: 0414-27000. E-post: info@osterlensgk.com