×

Ordförandebrev maj 2022

Kommentarer inaktiverade för Ordförandebrev maj 2022

Ordförandebrev maj 2022

Golfvänner!
Maj månad är en härlig tid. Solen och värmen börjar komma på allvar. Gullvivorna och backsipporna på Lilla Vik (hål 14) är i full blom och gräset har satt fart att växa. Ekar och bokar börjar grönska – det är vår i luften. Nu känns det extra lockande att plocka fram våra golfklubbor, för de som inte har haft lust eller möjlighet att spela under hela året.

Våra fantastiska banor är i god form. Det har skett många viktiga arbeten som tex en ”tee-station” vid varje hål som innehåller en sittbänk, bolltvätt och en papperskorg. Inom kort kommer det på hål 1 på bägge banorna också en ”tee-station” som kompletteras med en startkur. Nya skyltar om hålet och även tee skyltar håller på att sättas upp (med början på Lilla Vik).

Många av våra interna vägar på och mellan hålen renoveras. Det är en del i den satsning som nu pågår för att höja finishen på och kring våra banor. Av säkerhetsskäl planerar vi att öka ut tee 14 på Lilla Vik, till vänster mot out-gränsen. Detta arbete har hög prioritet.

För vår skötsel och vård av våra fastigheter har vi anställt Berndt Dahlquist som arbetar med vårt löpande fastighetsunderhåll och Christine Svensson med uppgift att vårda våra lokaler invändigt, samt sköta våra blommor både inne och ute. Det är ett riktigt ansiktslyft som möter både våra medlemmar och gäster.

På båda banorna monteras det nu nya toaletter (en efterlängtad åtgärd). Driving range på Djupadal kommer att rustas upp med nya mattor. Tyvärr kommer inte vår planerade golfstudio att byggas inför den här säsongen. Brist på entreprenörer har varit ett stort problem i kombination med kraftigt stigande materialpriser.

Det blev en lång harang, men summa av ovanstående är att klubben arbetar intensivt med kvalitetsförbättrande åtgärder. Det är ett måste att vårda och utveckla de fina banor som ingår i Österlens Golfklubb.

På personalsidan sker ständigt förändringar. Några slutar och går vidare, andra går på utbildning och förkovrar sig. Vi anställer säsongspersonal både på banorna och inom restaurangverksamheten. Vår förman, Fredrik Petersén, på Lilla Vik slutar för att driva sitt eget lantbruk. Under denna säsong kommer vår banchef Johan Längerberg att även att vara förman på Lilla Vik. Ny förman på Djupadal är Peter Lindström.

Nu ser vi framåt mot en ny spännande golfsäsong. Kommer vi i närheten av den spelaktivitet som vi har haft de två senaste åren får vi vara mycket nöjda. Framtiden får utvisa. Vi lever i oroliga tider.

Jag hoppas vi ses på banan!
Kjell Pettersson (kjell@brantevik.st)
Ordförande Österlens Golfklubb