Bankommittén (BK)

Ledamöter

Mats Hagberg, ordförande
mats.hagberg@live.se

Carl-Magnus Andersson
carl@genuinova.com

Gunnar Mueller
gunnar.mueller@pgasweden.com

Margareta Trollestad
margaretha.trollestad@outlook.com

Christina Yngvesson
bettan1207@home.se

Sten Alm

Mikael Törnberg, Klubbchef, adjungerande

Johan Längerberg, Banchef, adjungerande

Banutvecklingsplan
Via länken nedan kan du läsa klubbens banutvecklingsplan.

Banutvecklingsplan >>

Kontakt
Synpunkter på banorna eller andra ärenden till Bankommittén kan även mejlas till info@osterlensgk.com. Märk mejlet i ämnesraden: Banorna.