Aktuell banstatus

Vi strävar efter att hålla våra banor öppna under så stora delar av året som möjligt och då erbjuda spel mot ordinarie greener. Vid t.ex. frost eller banarbeten på greener gäller spel mot provisoriska greener eftersom det då inte är tillåtet att beträda de ordinarie greenerna. Spel mot provisoriska greener eller då banan är stängd p.g.a. frost kommuniceras via skylt på första tee, och av personalen i receptionen då den är öppen. Banstatus för respektive bana hittar du nedan.

Eftersom vi måste begränsa antalet personer i våra lokaler önskar vi att du gör din ankomstregistrering i appen MGBokning. På Djupadal, i entrén till klubbhuset, finns dessutom en terminal där du kan registrera din ankomst.

Djupadal 18 hål

Banan på Djupadal, driving rangen, övningsgreener samt övningsområdet är öppet utan restriktioner. Bilar är tillåtna. Det är givetvis inte tillåtet att gå ut på banan innan de bokningsbara tiderna då banpersonalen arbetar på banan.

Lilla Vik 18 hål

Banan på Lilla Vik, driving rangen, övningsgreener samt övningsområdet är öppet utan restriktioner. Bilar är tillåtna. Det är givetvis inte tillåtet att gå ut på banan innan de bokningsbara tiderna då banpersonalen arbetar på banan.

Korta Vik (korthålsbana 6 hål)

Korta Vik är öppen året runt med sex utmanande hål.

Padelbanor

På Lilla Vik hittar du våra båda padelbanor (dubbelbanor utomhus) som är öppna året runt förutsatt att aktuellt väderläge tillåter spel.