Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Spelaren kan välja att inte använda bunkerkrattor. Efter ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller klubba.

Lokal regel; Lägesförbättring i bunker. En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Råd
Använd gärna handskar på båda händerna. Ta med handsprit i golfbagen.

Ytterligare information om Covid-19

Länk till Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 >>

Länk till Svenska Golfförbundet >>

Länk till RF SISU Skåne >>

Vi på Österlens Golfklubb är medvetna, tar ansvar och följer råd och riktlinjer
Enligt många forskare är det betydligt mindre risk för smittspridning när vi vistas utomhus. Detta är självklart en fördel för fysiska aktiviteter utomhus och idrotten golf. Österlens GK tar nuvarande situation på stort allvar och följer de råd och anvisningar som utfärdas av regering och myndigheter.

På Österlens GK tänker vi på följande:

Vid bokningar

 • Boka via Min Golf eller appen Min Golf Bokning.
 • Checka in via min golf, appen min golf bokning eller i någon av våra receptioner.
 • Betala via Min Golf eller i någon av våra receptioner.
 • Följ råd och regler vid färd till och från banan.

Vid klubbhuset och restaurangen

 • Var extra noga med hygienen vid eventuella toalettbesök.
 • I restaurangen blir du serverad på tallrik och vi håller avstånd mellan borden.

På banan

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta i armvecket
 • Ta inte i hand – inga high fives
 • Håll avstånd till nästa medspelare och nästa boll vid kö på banan
 • Ta inte flaggan ur hål – putta med flaggan i
 • Gör en ”fothälsning” = tack för god match ?

Vid tävlingar

 • Vi följer de råd och riktlinjer som SGF har utfärdat i samråd med RF och myndigheter – dessa kan variera och ändras snabbt

Se tävlingsbestämmelser för den tävling som du anmält dig till och följ råden för varje enskild tävling