Vårmötet 2021

Vi har valt att flytta årsmötet p.g.a. rådande restriktioner. Förhoppning är att förutsättningarna är bättre senare i sommar för att kunna genomföra årsmötet på bästa möjliga sätt. Således innebär det även att tidsramen för motioner flyttas till 8 veckor innan mötet. Styrelsen kommer att återkomma med mera information, alla handlingar kommer att skickas ut 2 veckor innan årsmötet.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före höst- respektive vårmötet enligt föreningens stadgar. De motioner som inkommer till Vårmötet 2021 presenterar vi löpande här på sidan.

Inkomna motioner till Vårmötet 2021

Fullmakt

Här under hittar du en fullmakt om du inte fysiskt kan eller vill närvara vid något möte.