Klubben har påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en mer jämställd och inkluderande verksamhet. Vi har genomgått Svenska Golfförbundets utbildning Vision 50/50 som är ett första steg på vår förändringsresa. Vi arbetar för att få en bättre balans mellan kvinnor och män som spelar golf och vill satsa på att få nya grupper att upptäcka glädjen med spelet.

Det som ska utmärka oss i vårt arbete är Österlens Golfklubbs värdegrund. Våra värdeord är:
Delaktiga, Respektfulla och Ansvarstagande. Det är den inställning som vi vill ska genomsyra vårt klubbliv, våra medarbetare och hur våra gäster upplever att de bemöts.
Som ideell förening är det nödvändigt att vi har ett öppet och inbjudande klimat så att våra medlemmar upplever sig delaktiga och ansvariga för sin golfklubbs utveckling. Ett viktigt arbete de närmsta åren är satsningen på att engagera fler kvinnor och ungdomar i golfen och klubbens verksamhet. För att rekrytera nya medlemmar, och behålla dem vi har, måste vi tillsammans göra vår golfklubb till en attraktiv mötesplats för motion, idrott och social gemenskap.

Det innebär att vi genom olika aktiviteter arbetar med att få och behålla nya medlemmar men också satsa för att skapa en kultur och atmosfär i klubben där alla känner sig välkomna.

Vi genomför kontinuerligt medlemsundersökningar som ger oss en bild av nuläget och vad vi behöver arbeta vidare med.

På det yttre planet handlar det om

 • att anpassa våra banor så de passar såväl män som kvinnor
 • att anpassa medlemskapet till nya grupper av golfare
 • att genomföra olika aktiviteter som skapar intresse för golf

På det inre planet innebär det

 • att sträva efter en struktur som innebär ökad jämställdhet
 • att vår värdegrund blir ett rättesnöre för att skapa en god stämning och atmosfär
 • att vi har en kultur med gott bemötande och god service

Några exempel på vad som har genomförts är

Banan

 1. Jobbat med nya avstånds tee. Samma möjligheter och villkor för kvinnor och män. Flera hål har fått nya tees som är placerade längre fram. Kvinnor har deltagit i arbetet med banutvecklingen.

Klubbhuset

 1. Ny inredning med tanke på att även kvinnor ska trivas.
 2. Fräschat upp toaletter.
 3. Gratis nybörjarkurs för kvinnor hösten 2017 och 2018. Satsningen innebär att kvinnliga medlemmar från klubben deltar vid träningstillfällena (vi får då gratis träning!) och arbetar med att inkludera alla nya kvinnor. Bokade tid för att träna tillsammans, möjlighet till social samvaro. Av 34 kvinnor som ville prova på blev 32 nya medlemmar i klubben. Vi fick bara positiva omdömen från deltagarna.
 4. Restaurangen har blivit uppfräschad och det har tillkommit hälsomeny och vegetariska alternativ. Mycket uppskattat!
 5. Skötbord på en av toaletterna på Djupadal
 6. Vid välgörenhetsgolfen 2018 tillfaller överskottet kvinnojouren i Simrishamn
 7. Temakväll hösten 2017 med hälsa i fokus. Välbesökt kväll med mycket givande samtal om golf och hur kvinnor upplever sitt medlemskap i  Ösgk.

Vison 50/50 Svenska Golfförbundet