Vi utvecklar klubbverksamheten för alla kategorier och åldrar inom klubben och genomför trivselskapande åtgärder såsom klubbaftnar, mångfald, fadderverksamhet och en årlig medlemsresa.

Ledamöter

Helena Meerits, ordförande, hiameerits@hotmail.com
Susann Arvidsson, styrelsens representant, susann@aktivutveckling.nu
Vinda Ekström, emfara7@hotmail.com
Solveig Edvardsson, solveigedvardsson@hotmail.com
Hanne Fischer, hannemargareta@gmail.com
Peter Isell, peter.isell@hotmail.com
Gunilla Sjöberg, gillasjoberg@gmail.com
Anders Ledskog, Anders.ledskog@gmail.com