Tävlingskommitténs huvuduppgift är att planera och genomföra säsongens tävlingsprogram. Kommittén ansvarar även för regel-och handicapfrågor. Bland uppgifterna ingår också att utse och utbilda tävlingsledare och funktionärer samt arbeta tillsammans med samarbetspartners, klubbens personal med fl. för att skapa en bra helhetsupplevelse för de tävlande. Kommitténs mål är att öka antalet startande vid tävlingar, stärka klubbgemenskapen och locka fler spelare till våra banor.

Just nu finslipar Tävlingskommittén ett utkast med flera nyheter till 2019 års tävlingsprogram. Flera träffar för både nya och redan etablerade tävlingsledare är inplanerade under våren. Där kommer naturligtvis de nya golfreglerna som börjar gälla vid årsskiftet att få stort utrymme.