Tävlingsbestämmelser

Med hänvisning till rådande pandemi har Österlens GK tagit beslut om ett antal riktlinjer för tävlingsspel enligt nedan.

Riktlinjer för tävlingsspel

  • Inga samlingar innan eller efter avslutad tävling.
  • Alla tävlingar genomförs med löpande start.
  • Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form av verbalt intygande bör i så fall ske.
  • Efter genomförd tävling lämna scorekort in till tävlingsledningen som knappar in resultatet.
  • Resultatet anslås senast dagen efter.
  • Eventuella priser hämtas ut i receptionen vid den bana tävlingen genomförts när resultatet är offentliggjorts.

Utöver ovanstående riktlinjer har tillfälliga ordningsföreskrifter med hänvisning till Covid 19 tagits fram.

Lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsbestämmelser

Ta även del av rekommendationer och riktlinjer utgivna av Svenska Golfförbundet.

Tävlingskommittén