Stadgar och mötesprotokoll

På denna sida hittar du klubbens stadgar samt protokoll från årsmöten och styrelsemöten.

Önskar du andra eller tidigare dokument kontakta info@osterlensgk.com.

Österlens Golfklubbs stadgar och balanslista

Stadgar för Österlens GK uppdaterade 2017 >>

Balanslista Österlens GK – se styrelseprotokoll