Lokala regler, ordningsföreskrifter och tävlingsbestämmelser

Klicka på länkarna nedan för att öppna.

Lokala regler och tävlingsvillkor 2020 >>

Ordningsföreskrifter Österlens GK >>

Det nya världshandicapsystemet (WHS) införs i Sverige den 1 mars 2020

I nedanstående länk kan ni läsa vad WHS innebär för dig. I korthet gäller följande:

 • Din exakta hcp blir ett genomsnitt av de åtta bästa av dina 20 senaste registrerade ronderna.
 • max hcp är 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen.
 • handicapgrupperna försvinner. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio (9) hål och uppåt.
 • du behöver inte meddela i förväg att du ska registrera ronden. Har du spelat enl golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
 • godkända spelformer för att registrera en rond är slagtävling, poängbogey och slaggolf (maxantal slag).

Det blir ingen handicaprevision vid årsskiftet utan vi avvaktar den 1 mars 2020.

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/varldshandicapsystemet/

Margaretha  Trollestad, regel- och handicapansvarig för Österlens Golfklubb

Nya golfregler 2019 – detta gäller

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel och det är en hel del som är ändrat. I den största uppdateringen av regelboken sedan 1952 har 34 gamla regler blivit 24 mer moderna, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel på banan och sätter fokus på speltempo. Med de nya reglerna får du bland annat:

 • putta med flaggan i hål
 • leta boll i max tre minuter
 • droppa från knähöjd i ett lättnadsområde
 • plocka bort lösa naturföremål överallt på banan
 • grunda klubban i röda och gula pliktområden
 • laga spikmärken på green
 • en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid
 • byta boll när du droppar
 • ingen plikt om:
  • din boll träffar dig själv eller din utrustning
  • du slår ett dubbelslag
  • du råkar rubba din boll medan du letar
  • du råkar rubba din boll på green

Lästips inför säsongen

NYA GOLFREGLER 2019 – en sammanfattning >>

Gratis regelapp
Ladda ner Rules of Golf 2019 i mobilen så har du alltid regelboken på svenska med dig i fickan. Den finns både i Google Play (Android) och i App Store (Apple iOS).

Köp regelboken
Du kan beställa den på golfbokhandeln.se.

Digitalt material
Filmer, poddar, bilder, skisser och hela regelboken digitalt på svenska hittar du på golf.se/regler.

Regel- och Handicapsektion

Österlens Golfklubb har bildat en Regel- och Handicapsektion som ska bistå klubbens medlemmar med frågeställningar rörande regel- och handicapfrågor. Medlemmar i sektionen är Margaretha Trollestad (ordf), Christina Yngvesson, Annika Månsson, Kjell Pettersson, Anders Ledskog och Gunnar Mueller.

Vanliga frågor kring handicap

Varför genomförs en årlig handicaprevision?

Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare. För att omfattas av revisionen måste spelaren registrerat totalt minst åtta handicapronder mellan 2017 och 2018. Det är viktigt att ha en handicap som ungefär motsvarar din spelstandard eftersom det då blir roligare att spela. Handicaprevisionen kontrollerar att din handicap ”fungerar”, d v s att det finns en koppling (!) mellan dina resultat och din handicap.  Förra året infördes att alla de medlemmar som omfattas av höjning av sitt hcp har fått det automatiskt via GIT.

Varför har min handicap justerats?

Under förutsättning att du registrerat tillräckligt många handicapronder under 2017-2018 genomförs en kvalitetsgranskning av din handicap. Detta går till på följande sätt: Din medianscore jämförs med ett förväntat medelvärde/resultat för just din handicapkategori. Det förväntade resultatet är beräknat med utgångspunkt från miljontals andra resultat presterade av spelare i samma handicapkategori från hela Europa. Om det finns en positiv avvikelse mellan din medianscore och det förväntade resultat (d v s om du presterat bättre än förväntat) sänks din handicap med ett eller två slag. Om det finns en negativ avvikelse mellan din medianscore och det förväntade resultat (d v s om du presterat sämre än förväntat) höjs din handicap med ett eller två slag.

Kom ihåg att justeringen genomförs för att du ska få en mer rättvisande handicap – det är alltså inte frågan om någon form av belöning eller bestraffning.

Varför har min handicap inte justerats?

Det kan finnas två orsaker till varför din handicap inte har justerats. Den första anledningen kan vara att du inte registrerat tillräckligt många handicapronder; i detta fall omfattas inte din handicap av den årliga handicaprevisionen. Den andra anledningen kan vara att du presterat resultat helt i enlighet med förväntningarna. Din medianscore jämförs nämligen med ett förväntat medelvärde/resultat för just din handicapkategori. Det förväntade resultatet är beräknat med utgångspunkt från miljontals andra resultat presterade av spelare i samma handicapkategori från hela Europa. Om avvikelsen mellan din medianscore och det förväntade resultatet är liten finns det ingen anledning att justera din handicap.

Jag vill höja min handicap – vad gör jag?

Det enkla svaret på den frågan är: registrera alla handicapronder som du spelar. Om dina resultat inte är i nivå med det förväntade resultatet för din handicapkategori kommer din handicap automatiskt att höjas i samband med den årliga handicaprevisionen.

Det är en vanlig missuppfattning att man kan gå till kansliet och ”be om en höjning”. Så fungerar inte regelverket. Om det finns exceptionella omständigheter kan handicapsektionen överväga en justering av handicap på, som det heter, ”allmän spelstandard” i enlighet med regelverket, men även i dessa fall behöver handicapsektionen ett dataunderlag att utgå ifrån, d v s resultat som du presterat under året. Generellt kan sägas att handicapsektionen är mycket restriktiv med den här typen av justeringar av handicap. Oaktat detta faktum, om du upplever att din spelförmåga kraftigt försämrats och du tror att det finns omständigheter som motiverar en justering av handicapen kan du alltid ställa frågan till handicapansvarig; kanslipersonalen kan hjälpa dig med kontakt.

Världshandicap från 2020

USGA och R&A har enats om ett nytt världshandicapsystem (WHS) som ska gälla från år 2020. WHS ska gälla över hela världen och baseras på snittet av de åtta bäst av de tjugo senast registrerade handicapronderna. Slagspel och poängbogey är de spelformer som gäller för handicapgrundande ronder. Länder kan dock göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Inför förändringen 2020 är det viktigt att spelaren registrerar så många handicapgrundande ronder som möjligt i GIT-systemet – både bra och dåliga – för att systemet ska kunna beräkna en så rättvisande handicap som möjligt. Börja redan nu!

Utförligare information om WHS finns att läsa på golf.se och kommer även att presenteras efter hand. Läs mer om WHS här >>

För Österlens Golfklubb

Margaretha Trollestad (handicapansvarig)