top of page

FÖRSÄKRINGAR

Klubben har genom Söderberg & Partners/Folksam tecknat en försäkring om ni skulle drabbas av en olycka både på banan eller privat som hindrar er från att spela golf. Den kan ge dig rätten att få tillbaka årsavgiften eller del av den.
 


SKADEANMÄLAN ÅRSAVGIFTSFÖRSÄKRING
"En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig
yttre händelse. Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.

Försäkringen ersätter inte de fall där det ligger ett sjukdomsförlopp, förslitning,
överbelastning eller överansträngning bakom spelavbrottet. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning
Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta Söderberg & Partners för
klargörande.


 


SKADEANMÄLAN FOLKSAM IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR SVENSKA GOLFFÖRBUNDET
"Folksam Idrottsförsäkring för medlemmar i Svenska golfförbundet omfattar en
olycksfallsförsäkring samt en ansvarsförsäkring. Olycksfall är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Ansvarsförsäkring är en försäkring för att reglera skador du orsakat på annan person eller annans egendom.

Anmäl skada via blankett om du som medlem i Svenska Golfförbundet:
– Orsakat en skada på annans egendom, ex. slagit en boll genom en ruta på en bil.
– Drabbats av ett olycksfall i samband med ditt golfande eller på väg till och från
golfbanan. 

Kontakta kansliet om ni drabbats av skada som hindrar er från fortsatt spel.
Även vi har blanketter som kan fyllas i.

bottom of page