top of page

JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUDERING

ÖSTERLENS GOLFKLUBB - JÄMSTÄLLD OCH INKLUDERANDE

Klubben har påbörjat ett klubbutvecklingsarbete för att få en mer jämställd och inkluderande verksamhet. Vi har genomgått Svenska Golfförbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 som är ett första steg på vår förändringsresa. Vi arbetar för att få en bättre balans mellan kvinnor och män som spelar golf och vill satsa på att få nya grupper att upptäcka glädjen med spelet.

Det som ska utmärka oss i vårt arbete är Österlens Golfklubbs värdegrund.

Våra värdeord är: Delaktiga, Respektfulla och Ansvarstagande.

Det är den inställning som vi vill ska genomsyra vårt klubbliv, våra medarbetare och hur våra gäster upplever att de bemöts. Som ideell förening är det nödvändigt att vi har ett öppet och inbjudande klimat så att våra medlemmar upplever sig delaktiga och ansvariga för sin golfklubbs utveckling.

Kvinna Golfer med klubbar

VÄRDEGRUND FÖR ÖSTERLENS GOLFKLUBB

Vår värdegrund ska utmärka oss i vår golfklubb. Det är den inställning som vi vill ska genomsyra vårt klubbliv, våra medarbetare och hur våra gäster upplever att de bemöts. Vår värdegrund ska vara en självklar riktlinje i allt utvecklingsarbete i vår verksamhet, när vi fattar beslut, rekryterar medarbetare och förtroendevalda, samt utvärderar klubbens arbete.

RESPEKTFULLA

Vi vill att alla ska få ett positivt bemötande i vår golfklubb. Att alla får spela golf utifrån sina behov och förutsättningar. All form av diskriminering är oacceptabel. Vi uppträder inte kränkande eller har en nedlåtande attityd. I vår klubb ska alla kunna framföra sina idéer och åsikter och bli tagna på allvar.

 

Respektfulla innebär exempelvis att – Gäster och medlemmar bemöts positivt och uppmärksammas oavsett vem du är – Vi arbetar för ökad jämställdhet och mångfald – Vi visar hänsyn till varandra – Vi använder en trevlig samtalston.

DELAKTIGA

Vi vill att alla medlemmar och medarbetare ska ges möjlighet till inflytande och påverka golfklubbens arbete och utveckling. Alla ska vara välkomna att delta i klubbens olika verksamheter. Relevant och tydlig information till alla berörda och en lyhörd kommunikation är en förutsättning för en positiv känsla av tillhörighet.

 

Delaktiga innebär exempelvis – Möjlighet att delta i kommittéarbete och arbetsgrupper – Möjlighet att framföra förslag och idéer – Tillgång till information via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

ANSVARSTAGANDE

Vi vill att alla medlemmar ska ta ansvar för den kultur vi utvecklar på golfklubben. Som medlemsägd klubb är det en självklarhet. Ägande och demokrati ger stora möjligheter men också tydliga krav på ansvarstagande.

 

Ansvarstagande innebär exempelvis att – Nytänkande och kreativitet ska känneteckna både vårt klubbliv och vår ledning. -Vi vårdar och sköter våra golfbanor genom ett aktivt miljöarbete – Vi värnar om säkerheten på våra anläggningar – Vi vårdar våra fastigheter och lokaler – Vi tar ansvar för klubbens ekonomiska utveckling och våra beslut är väl förankrade av årsmöte och i styrelse – Vi rekryterar ledamöter till styrelse och kommittéer som är engagerade i sitt uppdrag och vill bidra till klubbens utveckling.

Genom Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 arbetar vi för att uppnå en bättre balans mellan kvinnor och män som spelar golf. Vi vill satsa på att få nya grupper att upptäcka glädjen med spelet. Vi vill göra vår golfklubb till en attraktiv mötesplats för motion, idrott och social gemenskap och skapa en kultur och atmosfär i klubben där alla känner sig välkomna och vill vara en del av.

 

På det yttre planet handlar det om:

  • att anpassa våra banor så de passar alla, kvinnor och män, unga och nya golfare 

  • att anpassa medlemskapet till alla grupper av golfare

  • att genomföra olika aktiviteter som skapar intresse för golf

  • få fler kvinnor intresserade av golf 

 

På det inre planet innebär det:

  • att sträva efter en struktur som innebär ökad jämställdhet och få fler kvinnor på ledande positioner

  • att vår värdegrund blir ett rättesnöre för att skapa en god stämning och atmosfär

  • att vi har en kultur med gott bemötande och god service

PITCH

Här hittar du avsnitt fem i Svenska Golfförbundets studioprogram Pitch som i denna del tar upp jämställdhet och inkludering.

VISION 50/50

Var med på resan mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige. Här hittar du allt om Vision 50/50 – ett långsiktigt förändringsarbete för att öka antalet kvinnor bland spelare och i ledande positioner.

VÅR EGEN BROSCHYR

Vi har gjort en egen broschyr som beskriver vårt arbete inom jämställdhet och Vision 50/50.

bottom of page