top of page

EVENTUELLA TILLFÄLLIGA 
LOKALA REGLER

OM LÄGESFÖRBÄTTRING ÄR ANNONSERAD GÄLLER FÖLJANDE

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång (per tillfälle) utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde:
 

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

  • Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och

  • Måste vara på spelfältet.
     

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt reglerna 14.2b(2) och 14.2e.


Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enl. regel 14.7a.

OM TILLFÄLLIG RENGÖRING AV BOLL ÄR ANNONSERAD GÄLLER FÖLJANDE

När en spelares boll ligger på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får bollen lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt. Spelaren måste markera bollpunkten innan bollen lyfts (se Regel 14.1) och bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (se Regel 14.2).

 

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a

bottom of page