DSC9562_3_4.jpeg

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE 2022

Kjell Pettersson, ordförande
kjell.pe@bahnhof.se


Christina Yngvesson Truedsson
, ledamot 

 

Sven Ehn, ledamot

Birgitta Forsström Hjelmér, ledamot 

 

Marie Pieplow, ledamot

Jörgen Sandell, ledamot 

 

Mats Hagberg, ledamot 


Jan Törner, ledamot 

Göran Edwall, ledamot 

 

REVISORER 
Österlen Revision AB

Arne Liljedahl

VALBEREDNING 2022

Bo Thorsson (ordförande)
 bo.thorson@nosroht.se

Magnus Dahlström

Monica Kähler

Per Strömqvist

PROTOKOLL, 
STADGAR, VERKSAMHETSPLANER OCH FULLMAKTER

BANKOMMITTÉN  
Mats Hagberg, ordförande
mats.hagberg@live.se

Gunnar Mueller

Christina Yngvesson Truedsson

Margareta Trollestad

Carl-Magnus Andersson
Sten Alm
Johan Längerberg
(adj.)
Mikael Törnberg (adj.)


DAMKOMMITTÉN 

Agneta Swedin-Lindvall, ordförande
agnetaswedin@live.se
Anette Bienen
Christina Sneitz Rundqvist
Lilleba Nilsson

Barbro Levengard Aller

Carin Alinder

Eva-Lena Forsberg
Göran Edwall


HERRKOMMITTÉN 

Sven Ehn, ordförande
sven.ehn@ehnduro.se

Lennart Sanzén
Pelle Undén
Gunnar Hjelmér
Lars Dahlberg

Hans Karlsson
Peter Isell


MILJÖKOMMITTÉN 
Margareta Hallin, ordförande
mhn1940@gmail.com

Lisa Kvarnback
Lars-Martin Grewin
Carl-Magnus Andersson
Amanda Gyllensten
Johan Längerberg
(adj.)
Mikael Törnberg (adj.)


FASTIGHETSKOMMITTÉN 
Sven Brown
sven.brown@osterlen.tv
Sven Ehn
Claes Trollestad
Annette Bienen
Mikael Törnberg
(adj.)


MARKNADS- OCH
INFORMATIONSK
OMMITTÉN 
Mats Hagberg
mats.hagberg@live.se
Bo Thorson
Magnus Dahlström,
Mikael Törnberg
(adj.)
Ida Hornwall (destinationsansvarig)


KLUBB- OCH
MEDLEMSKOMMITTÉN 
Helena Meerits, ordförande
hiameerits@hotmail.com
Hanne Fischer
Anders Ledskog
Solveig Edvardsson
Vinda Ekström
Peter Isell
Kjell Pettersson (representant från styrelsen)

JUNIOR- OCH
ELITK
OMMITTÉN 
Per-Ola Kristiansson, ordförande
mossgatan20@hotmail.com
Birgitta Forsström 
(representant från styrelsen)
Andreas Wistrand
Ann Wistrand
Jonas Lindqvist
Anneli Schalock


TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Christina Yngvesson Truedsson, ordförande
kisse.yngvesson@gmail.com

Gunnar Mueller
Margaretha Trollestad
Lars Dahlberg
Ann Wistrand
Mikael Törnberg
(adj.)