top of page
DSC9562_3_4.jpeg

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE 2023

Kjell Pettersson, ordförande
kjell.pe@bahnhof.se


Christina Yngvesson Truedsson
, ledamot 

 

Sven Ehn, ledamot

Birgitta Forsström Hjelmér, ledamot 

 

Marie Pieplow, ledamot

Jörgen Sandell, ledamot 

 

Mats Hagberg, ledamot 


Jan Törner, ledamot 

Göran Edwall, ledamot 

 

REVISORER 
Österlen Revision AB

Arne Liljedahl

VALBEREDNING 2022

Bo Thorsson (ordförande)
 bo.thorson@nosroht.se

Magnus Dahlström

Monica Kähler

Per Strömqvist

PROTOKOLL, 
STADGAR, VERKSAMHETSPLANER, FULLMAKTER M.M

BANKOMMITTÉN  
Mats Hagberg, ordförande
mats.hagberg@live.se

Christina Yngvesson Truedsson

Margareta Trollestad

Carl-Magnus Andersson
Sten Alm
Johan Längerberg
(adj.)
Mikael Törnberg (adj.)


DAMKOMMITTÉN 

Agneta Swedin-Lindvall, ordförande
agnetaswedin@live.se
Anette Bienen
Christina Sneitz Rundqvist
Lilleba Nilsson

Barbro Levengard Aller

Carin Alinder

Eva-Lena Forsberg
Göran Edwall


HERRKOMMITTÉN 

Sven Ehn, ordförande
sven.ehn@ehnduro.se

Lennart Sanzén
Pelle Undén
Gunnar Hjelmér
Lars Dahlberg

Hans Karlsson
Peter Isell

Per Strömqvist


MILJÖKOMMITTÉN 
Margareta Hallin, ordförande
mhn1940
@gmail.com

Lisa Kvarnback
Lars-Martin Grewin 
Amanda Gyllenstjärna

Christine Svensson
Karl-Magnus Andersson
Johan Längerberg
(adj.)
Mikael Törnberg (adj.)


FASTIGHETSKOMMITTÉN 
Jan Törner
Jan.torner@jtrmanagement.se
Sven Ehn
Annette Bienen
Mikael Törnberg
(adj.)


MARKNADS- OCH
INFORMATIONSK
OMMITTÉN 
Göran Edwall
goran.edwall@outlook.com
Mats Hagberg
Bo Thorson

Magnus Dahlström
Mikael Törnberg
(adj.)
Ida Hornwall (destinationsansvarig)


KLUBB- OCH
MEDLEMSKOMMITTÉN 

Helena Meerits, ordförande

hiameerits@hotmail.com

Solveig Edvardsson

Vinda Ekström

Peter Isell
Maud Winte
Helen Ljungberg Ask
Göran Sjögren

Marie Pieplow 


JUNIOR- OCH
ELITK
OMMITTÉN 
Per-Ola Kristiansson, ordförande
mossgatan20@hotmail.com
Birgitta Forsström 

Andreas Wistrand
Ann Wistrand
Jonas Lindqvist
Anneli Schalock


TÄVLINGSKOMMITTÉN 

Christina Yngvesson Truedsson, ordförande
kisse.yngvesson@gmail.com

Gunnar Mueller
Margaretha Trollestad
Lars Dahlberg
Staffan Olsson
Ann Wistrand
Mikael Törnberg
(adj.)

Protokoll, årsredovisning och stadgar
bottom of page