top of page
DSC9562_3_4.jpeg

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE 2024

Christina Yngvesson Truedsson, ordförande

 

Sven Ehn, ledamot

Birgitta Forsström Hjelmér, ledamot 

 

David Gölén, ledamot 
 

Jerry Järås, ledamot 


Jan Törner, ledamot 

Göran Edwall, ledamot 


Cecilia Knast, ledamot 
 

REVISORER 
Österlen Revision AB

Arne Liljedahl

VALBEREDNING 2024

Bo Thorsson (ordförande)
 bo.thorson@nosroht.se

Magnus Dahlström

Monica Kähler

Per Strömqvist

PROTOKOLL, 
STADGAR, VERKSAMHETSPLANER, FULLMAKTER M.M

DAMKOMMITTÉN 

Christina Sneitz Rundqvist, ordförande
christinasneitz@icloud.com
Anette Bienen

Barbro Levengard Aller

Carin Alinder

Eva-Lena Forsberg
Göran Edwall

Ann Ljungberg

Elsy Nilsson

Anette ElgánHERRKOMMITTÉN 

Sven Ehn, ordförande
sven.ehn@ehnduro.se

Lennart Sanzén
Pelle Undén
Gunnar Hjelmér
Lars Dahlberg

Hans Karlsson
Peter Isell

Per Strömqvist

KLUBB- OCH
MEDLEMSKOMMITTÉN 

Göran Sjögren, ordförande

Solveig Edvardsson

Vinda Ekström

Peter Isell
Maud Winte
Helen Ljungberg Ask

 


JUNIOR- OCH
ELITK
OMMITTÉN 
 Birgitta Forsström, ordförande
jb.forsstrom@gmail.com

Andreas Wistrand
Ann Wistrand
Jonas Lindqvist
Anneli Schalock

Richard FahlströmTÄVLINGSKOMMITTÉN 

Åsa Nordh, ordförande
 

Gunnar Mueller
Ann Wistrand

Staffan Olsson

David Gölén

Ola Truedsson

Protokoll, årsredovisning och stadgar
bottom of page